Zásady ochrany osobních údajů


                                    Provozovatel internetového obchodu www.yvon.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.


·          Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Pouze jméno, příjmení a adresa budou předány dopravci k účelům doručení zboží k zákazníkovi. V případě zasílání přepravcem používáme také údaj telefonní číslo.

·          Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.yvon.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

·          V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

·          Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

·         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

·         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.