Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti:    Yvona Ištoková
Se sídlem:                        Vrablovec 387/48, 747 14 LUDGEŘOVICE
Identifikační číslo:            651 51 143
ŽLvydán pod č.j. ZIV/212/2015/KL/3 dne 4.2.2015  úřad města Hlučína
Nejsem plátce DPH
Pokud by jste si chtěli prohlédnout šperky osobně stačí jen napsat nebo zavolat.
tel: 737435242, e-mail: yvon.yi@seznam.cz


 1) Dodací lhůta a cena za přepravné


Zboží je vyráběno ručně a vždy je dostupný pouze jeden kus, vše je originál.
Po přijetí objednávky zboží vyexpedujeme bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě platby převodem na účet platí tato lhůta až po připsání peněz na náš účet.
V období listopad - prosinec může dojít k předvánočnímu vytížení přepravních firem i k prodloužení dodací lhůty až na 7 - 10 pracovních dnů.
Zboží zasíláme Českou poštou. Bižuterii vkládáme do igelitových sáčků a posíláme v bublinkové obálce.
Dodací lhůty České pošty jsou přibližně dva pracovní dny.
Při objednávce svícnů nebo kuchyňských doplňků ze skla bude  zboží  doručeno balíkem Do ruky jako křehké.
 V případě objednaného  křehkého zboží (skla) je  kupující  povinen vybrat poštovné  balíkem Do ruky jako křehké jinak prodavájící neručí  za zboží ,které může být výběrem nevhodné dopravy poškozeno.
  • případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené  dopravou  tímto způsobem dopravy
  • je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání
  • případě, že je  z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení
 

A) Česká pošta:

    Cena za přepravné a balné se odvíjí od váhy dopisu nebo balíku. Zasíláme doporučeně nebo na dobírku zatím jen na území České republiky.doporučené psaní
doporučené psaní
na dobírku

balík Do ruky
balík Do ruky
na dobírku
balík Do ruky
jako křehké
balík Do ruky
na dobírku + křehké

0g     - 199g
61,00 Kč
107,00 Kč
od   200g - 2000g
138,00 Kč
207,00 Kč
168,00 Kč
227,00 Kčod 2001g - 3000g
148,00 Kč
207,00 Kč
178,00 Kč
235,00 Kč

Při nákupu nad 1000,00 Kč  doprava zdarma.


B) Osobní odběr: 0,00 Kč na adrese -  Vrablovec 387/48, 747 14 Ludgeřovice

    U osobního odběru je nutno upřesnit telefonicky, SMS nebo e-mailem  datum a čas vyzvednutí zboží.


2) Odstoupení od smlouvy

    

     Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
     V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
     Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosíme V ás o dodržení níže uvedených podmínek
  • zboží musí být kompletní včetně přislušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně dodacího listu
  • zboží zašlete na korespondenční adresu, uvedenou v rubrice kontak
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené

     Při plnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupujícímu nevzniká nárok za úhrady nákladu na dopravu zboží.


 3) Záruka a reklamace


     Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.
    Průběh  reklamace:    Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zaroveň začíná běžet zaruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsiců. Jako záruční list přitom slouží "dodací list", přiložený ke zboží.
    Záruka se nevztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží. Vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.
    Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým uživáním  (viz. Jak pečovat o bižuteri a doporučení).
    Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou  odstranitelné má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně  odstraněny a to bez zbytečného odkladu.
    U vad neodstranitelných  má kupující právo na výměnu věci  nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících  kupujicímu pro opětovné vyskytnutí vady po     opravě nebo pro   větší počet vad zboží řádně užívat.
    V případě reklamace zboží podá kupujicí tuto reklamaci následujicím způsobem: zasláním e-mailem na : yvon.yi@seznam.cz
    Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky (je na dodacím listu) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, co od reklamace očekáváte - výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků za     zboží zaplacených.
    Po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 5 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujicího, případně navrhne další postup reklamace. V případě přijetí reklamace  bude kupující vyzván, aby zboží (bylo řádně     zabalené)     společně s kopií daňového  dokladu a  zasláno  či doneseno  na adresu prodejce  ( viz. kontakty).
    Při zasílání zvolte doporučený dopis s bublinkovou obálkou nebo balíkem  Do ruky České pošty nebo osobně na určenou adresu nikoliv dobírkou, ta nebude přijata.
    Poštovní poplatky vynaložené kupujícím na reklamační řízení, nejsou propláceny.
    Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem.
    Pokud Vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.) je zákazník oprávněn  zásilku nepřevzít v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které  pro něj  z tohoto     reklamačního řádu plynou  a zakazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.
    Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zjevných  a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné  a uvnitř poznatelné ztráty zásilky,tato poškození  a ztráty reklamovat u zasílatele.
    O rozsahu  poškození  nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Přepravce je povinen takový zápis sepsat.
    Obrázky u zboží jsou poze ilustrační je možné, že se budou trochu lišit  od skutečného výrobku. Je to např. z důvodu špatného osvětlení při focení nebo jiného nastavení vašeho monitoru.
    Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.11.2017. Změny jsou vyhrazeny.

 4) Ochrana  osobních dat

    Provozovatel internetového obchodu www.yvon.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
    Vaše osobní údaje budou dle zákona  zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Pouze jméno, příjmení a adresa budou předány dopravci k účelům doručení zboží zákazníkovi. V případě zasílání     přepravcem     použiváme také údaj telefonní číslo.
    Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.yvon.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem o ochranně osobních údajů.
    V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali  a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete  kdykoli písemně ukončit.
    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat     prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány  v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a  byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


 Vytvořeno v systému OpenCart
Bižuterie a dekorace z FIMO hmoty - Yvon.cz © 2024
Překlad: 1.SDZP družstvo.